Anotació (Java)

En programació, una anotació és una manera d'afegir metadades al codi font Java que també poden ser accedides pel programador en temps d'execució. Molts cops es fa servir com una alternativa a la tecnologia XML.

Les anotacions Java poden ser afegides a elements de programa com ara classes, mètodes, camps, paràmetres, variables locals i paquets. A diferència dels tags afegits a la documentació Java i processats amb eines com ara XDoclet, les anotacions Java són completament accessibles pel programador mentre el programa està sent usat amb l'ús de reflection.

Altres idiomes