Anàlisi harmònica

L'anàlisi harmònica o anàlisi de Fourier, és la branca de les matemàtiques que estudia la representació de les funcions o dels senyals com a superposició d'ones de base. Aprofundeix i generalitza les nocions de sèrie de Fourier i de transformada de Fourier. Les ones de base es diuen les harmòniques, d'on pren el nom de la disciplina. Durant aquests dos últims segles, ha tingut nombroses aplicacions en física sota el nom d'anàlisi espectral, i s'han obtingut aplicacions recents sobretot en tractament del senyal, mecànica quàntica, neurociències, estratigrafia...

L'anàlisi harmònica, històricament havia estat vinculada al desenvolupament de la teoria de les sèries de Fourier, ha rebut un conjunt de generalitzacions modernes, sobretot gràcies als treballs de l'escola russa de Guelfand, que la situa en un context molt general i abstracte: per exemple l'anàlisi harmònica sobre els grups de Lie.

Altres idiomes