Altura (geometria)

Un paral·lelepípede mostrant els noms de les seves dimensions: longitud, amplada i altura.

En geometria, l'altura és la línia imaginària que es pot traçar des d'un vèrtex, o des del pla superior, d'una figura geomètrica fins a la base, i de manera perpendicular a aquesta. Per extensió, és també la longitud d'aquesta línia.

Altres idiomes