Simfonija br. 25 (Mozart)

Simfoniju br. 25 u g-molu, K. 183/173dB, napisao je Wolfgang Amadeus Mozart u oktobru 1773, [1] nedugo nakon uspjeha njegove opere seria, Lucio Silla. Navodno je završio njeno komponovanje 5. oktobra, samo 2 dana nakon završetka njegove simfonije br. 24, iako to još nije dokazano. Njen prvi stavak nadaleko je poznat kao muzika s početka filma Miloša Formana Amadeus. [2]

Stavci u simfoniji

Mozart SY25 Incipit.gif

Simfonija je komponovana u standardnom klasičnom obliku:

  1. Allegro con brio, 4/4 u g-molu
  2. Andante, 2/4 u e-duru
  3. Menuetto i trio, 3/4 u g-molu, trio u g-duru
  4. Allegro, 4/4 u g-molu