Simfonija br. 25 (Mozart)

Simfoniju br. 25 u g-molu, KV 183/173 dB, napisao je Wolfgang Amadeus Mozart u oktobru 1773,[1] nedugo nakon uspjeha njegove opere seria, Lucio Silla. Navodno je završio njeno komponovanje 5. oktobra, samo dva dana nakon završetka njegove Simfonije br. 24, iako to još nije dokazano. Njen prvi stavak nadaleko je poznat kao muzika s početka filma Miloša Formana Amadeus.[2]

Stavci u simfoniji

Mozart SY25 Incipit.gif

Simfonija je komponovana u standardnom klasičnom obliku:

  1. Allegro con brio, 4/4 u g-molu
  2. Andante, 2/4 u e-duru
  3. Menuetto i trio, 3/4 u g-molu, trio u g-duru
  4. Allegro, 4/4 u g-molu