XML Schema

XML Schema е първият одобрен схеманичен език, използващ XML, в архива с препоръки на W3C (World Wide Web Consortium). Препоръката на W3C e от май 2001 година. Както всички XML схема езици, XML Schema се използва да изрази схема: инструкция на която XML документ съответствува, за да бъде считан за действителен според тази схема. Обаче, за разлика от болшинството от другите схема езици, XML Schema също така е проектиран с намерението за утвърждаване на достоверност и действителност, довеждаща до колекция, информационно придържаща се към специфични типове от данни, които са полезни в развитието на обработващия софтуер на XML документа, но който също така подлежи на критика. Пример за XML Schema е XML Schema Definition (XSD) прието е името на файл да има разширение ".xsd". Самия език понякога неформално е наричан XSD. Тогава е било предложено WXS (за W3C XML Схема) като по-подходящи инициали, но тази абривиатура не се е използвала и W3C работната група я отхвърля. XSD е също така абривиатура на XML Schema Datatypes, datatype частта от XML Schema.

История

По отношение на препращанията, XML Schema е повлияна от DTD и другите ранни усилия за създаване на XML схема както например, DDML, SOX, XML-Data, и XDR. Оказва се, че има избрани парчета от всички тези предложения, но също така е компромис между тях. Някои от тези езици, като XDR и SOX продължават да бъдат използвани и поддържани впоследствие публикуването на XML Schema. Много Microsoft продукти поддържаха XDR до пускането на MSXML 4.0 през октомври 2001(който заменя XDR с XML Schema). Commerce One Inc. поддържа неговия SOX Schema език до обявяване на банкрут в края на 2004. През декември на 2006-та, Novell Inc. купи патентите на компанията, включително онези свързани със SOX. От компанията завеждат много патентно-свързани съдебни процеси срещу компании използващи неправомерно SOX Schema.

други езици
català: XML Schema
čeština: XML Schema
Deutsch: XML Schema
Esperanto: XML-skemo
español: XML Schema
suomi: XML-skeema
français: XML Schema
עברית: XSD
hrvatski: XML Schema
magyar: XSD
interlingua: XML Schema
italiano: XML Schema
日本語: XML Schema
Nederlands: XML Schema
norsk nynorsk: XML-skjema
norsk: XML Schema
polski: XML Schema
português: XML Schema
русский: XML Schema (W3C)
svenska: XML-schema
Türkçe: XSD
українська: XML Schema (W3C)
中文: XML Schema