Exif
English: Exif

Exif (Exchangeable image file format – „Обменяем файлов формат за изображения“) е стандарт за включване на метаданни в графични и звукови файлове генерирани от цифрови фотоапарати и скенери. Стандартът е дефиниран за конкретни файлови формати, а именно – JPEG за компресирани изображения, TIFF за некомпресирани изображения и RIFF WAV за звукови файлове. Това означава, че Exif метаданни не могат да бъдат включвани във формати като JPEG 2000, PNG, GIF и др. Стандартът е създаден и развиван от японската организация JEIDA, а по-късно – от JEITA и CIPA.

други езици