Common Gateway Interface

CGI (на английски: Common Gateway Interface — „общ интерфейс на шлюз“) е спецификация (стандарт) на интерфейс, предназначен за съвместна работа на уеб сървър и интерпретаторите на скриптове, който осъществява на връзка (шлюз) между външна програма и уеб сървъра.

Резултат от съвместната работа на уеб-сървър с програми води до приемане на параметрите, подадени от клиента, прехвърляне към програмата, която генерира резултат, и връщане на този резултат обратно на клиента.[1]

Характеристики на CGI

  • Поддържа поток от данни от един обект към друг;
  • Скриптите на CGI са в специална директория с име CGI-BIN на сървъра;
  • Реализацията на CGI се основава на използването на програми, написани предимно на PERL или С[2];
  • Голямо разпространение като средства за разработка на динамични уеб-сайтове.
други езици