Common Gateway Interface

CGI (на английски: Common Gateway Interface – „общ интерфейс на шлюз“) е спецификация (стандарт) на интерфейс, предназначен за съвместна работа на уеб сървър и интерпретаторите на скриптове, който осъществява на връзка (шлюз) между външна програма и уеб сървъра.

Резултат от съвместната работа на уеб-сървър с програми води до приемане на параметрите, подадени от клиента, прехвърляне към програмата, която генерира резултат, и връщане на този резултат обратно на клиента.[1]

други езици