Фабианско общество

Фабианството, също Фабианско общество и Фабиански социализъм, е обществено-идеологическо течение обединило значителна част от британския елит през 1880-те години.

Общественото движение оказва значително въздействие върху социалната мисъл и третата основна идеология в ново време – социализма. Фабианството е също така житейска философия и икономикс. Носи името на прочутия римски пълководец Квинт Фабий Максим (изчакващия). Организационно въплъщение на фабианството е „Фабианското общество“, основано в Лондон в 1884 г.

други езици