Фабианско общество

Фабианството, също Фабианско общество и Фабиански социализъм, са обществено-идеологическо течение обединило значителна част от британския елит през 1880-те год.

Общественото движение оказва значително въздействие върху социалната мисъл и третата основна идеология в ново време - социализма. Фабианството е също така житейска философия и икономикс. Носи името на прочутия римски пълководец Квинт Фабий Максим (изчакващия). Организационно въплъщение на фабианството е „Фабианското общество“, основано в Лондон в 1884 г.

Символизъм

Легендата за спасението на Рим разказва, че в най-критичния момент от историята на вечния град, след загубата в битката при Кана, Ханибал забива своето копие на съдбата в портата на вечния град, но дотам му достигат силите и в крайна сметка Рим надделява над Картаген в пуническите войни. Римляните в онзи решителен момент се събрали на форума и отново избрали Квинт Фабий Максим за диктатор понеже проумели каква е единствено възможната и печеливша стратегия и тактика във войната.

други езици