Терапевтичен индекс

Терапевтичният индекс е мярка за безопасността на лекарствата. Той се изразява в отношението на средната смъртоносна доза към средната ефективна (терапевтична) доза:

Колкото по-висока е стойността на терапевтичния индекс, толкова по-малко вероятно е да възникнат усложнения, вследствие на предозиране.


други езици