Талмудически юдаизъм

Талмудическият юдаизъм, наричан също равинистичен юдаизъм (на иврит: יהדות רבנית) или просто равинизъм, е водещото течение в юдаизма след VI век, когато завършва кодификацията на Вавилонския Талмуд. Той доразвива фарисейския юдаизъм, основавайки се на вярата, че Моисей получава от Бог писаното Петокнижие, заедно с устни обаснения, т.нар. „Устен закон“, които той предава на хората. Равинистите се противопоставят на садукеите и караитите, които отхвърлят Устния закон.

други езици