Секретариат на ЦК на БКП

Секретариатът на ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е съставна част от структурата на Централния комитет и съществува в периода 1944 – 1989 г.

Той е ръководен колективен партиен орган, избиран от първия след всеки конгрес пленум на ЦК, за ръководството на текущата работа от организационно-изпълнителски характер и за проверка на изпълнението на партийните решения. Оглавява се от първи (генерален) секретар на ЦК на БКП. Уставът на БКП не формулира съвсем точно и ясно функциите и компетенциите му. В някои случаи дейността на Политбюро и Секретариата се преплитат или дори дублират.

Членовете на Секретариата, наричани секретари на Централния комитет на БКП, се избират от Централния комитет.

други езици