Разпределена обща памет

Разпределителна обща памет (на английски: Distributed Shared Memory (DSM)), също разбирано като разпределително глобално адресно пространство е широк клас от софтуерни и хардуерни изпълнения, където всяка ситема от кластъера има достъп до голяма обща памет, като допълнение до ограничената не-обща вградена памет.

Валидността на данните е подържана от специален протокол съобразен с модела на валидиране.

други езици