Първа мароканска криза

Първата мароканска криза, известна също и като Танжерската криза, е първият остър международен конфликт на противопоставяне през 20 век, който продължава от март 1905 г. до май 1906 г. въз основа на спора, възникнал между Германската империя и Третата френска република по отношение на контрола върху султаната на Мароко. [1]

други езици