Население на Монголия

Динамика на населението (1961 - 2003).

Населението на Монголия през 2007 година е 2 601 789 души.

Средната гъстота е 1,7 човека на кв. км. Естествен прираст: 13. На една жена се падат по 2 - 3 деца. Средна продължителност на живота: мъже - 64 г., жени - 69 г.

В цялата страна има само 6 обявени случая на СПИН.

Неграмотни - 2%[1].