Население на Монголия

Динамика на населението (1961 - 2003).

Населението на Монголия през 2007 година е 2 601 789 души.

Средната гъстота е 1,7 човека на кв. км. Естествен прираст: 13. На една жена се падат по 2 - 3 деца. Средна продължителност на живота: мъже - 64 г., жени - 69 г.

В цялата страна има само 6 обявени случая на СПИН.

Неграмотни - 2%[1].

Възрастов състав

  • 0-14 години: 27%
  • 15-64 години: 67%
  • 65 над години: 6% (2007 оценка)