Население на Беларус

Динамика на населението в хиляди (1960 – 2010)
Възрастова структура (2005)

Населението на Беларус през 2006 година е 10 293 011 души.

други езици