Мърчандайзинг

Мърчандайзинг е съвкупност от техники, целящи да помогнат за продажбата на даден продукт.

Той се прилага главно при изграждането облика на конкретен продукт или производител и спомага за налагането му на пазара. Мърчандайзинг услугите са създадени, за да гарантират успех в битката за място на стоките в магазините в рамките на опреденото място и ефективното му използване. Нуждите на потребителя и отделните елементи на маркетинговата стратегия, са от значение за неговата ефективност. Посещенията за мърчандайзинг дават възможност за следене на стокооборота на стоката, за спазване на правилната ѝ ротация и мониторинга при липса на стоки в магазина.

Ако има вече съществуваща планограма, то тя може да бъде постигната

  • на национално ниво
  • в определен търговски канал
  • вътре във верига магазини

с обратна информация за доставчиците за

  • стоковата наличност в обектите
  • заявката
  • количеството и времето на доставка на стоката
  • състояние на рафтовете и дисплеите

Професионалното и навременно поставяне и поддържане на рекламни материали често е определящ фактор за успеха на даден продукт. В пълният смисъл, това включва дистрибуцията на материали по места (до съответния мърчандайзер), при нужда преди да се започне с мърчандайзинговата дейност.

Мърчандайзингът следва да е част от постоянна стратегия осигуряваща профила на продукта, но е особено важен при лансиране на нов продукт или за сезонно продаващи се продукти.

Мърчандайзингът е приложение на маркетинга, що се отнася до местата, на които се извършва дадена продажба.

Като се има предвид допирните му точки с маркетинга, той улеснява логистиката, чиято цел е да оптимизира необходимите процеси, включително доставката на стоките и материалите на точното място и време с минимални усилия и разходи.

други езици
Alemannisch: Merchandising
Boarisch: Merchandising
беларуская: Мерчандайзінг
català: Marxandatge
čeština: Merchandising
Deutsch: Merchandising
English: Merchandising
español: Merchandising
euskara: Merchandisin
suomi: Oheistuote
français: Merchandising
Bahasa Indonesia: Kesaudagaran
italiano: Merchandising
Nederlands: Merchandising
português: Merchandising
română: Merchandising
svenska: Merchandise
українська: Мерчендайзинг