Метаболитен синдром

Метаболитен синдром (МетС) е комбинация от затлъстяване с други болестни състояния на хомеостазата на мазнините, захарите и белтъчините в организма, която увеличава риска за развитие на сърдечно-съдово заболяване и диабет.[1]

МетС е световен проблем и засяга голям брой хора и заболеваемостта нараства с възрастта и наднорменото тегло.[2] Развитите индустриални държави, както и по-бедните страни от третия свят по различни причини изпитват сериозни епидемии от затлъстяване, водещи до МетС. Някои изследвания твърдят, че заболеваемостта в САЩ е повече от 25% от населението.[3] МетС е също познат в литературата под имената Метаболитен Синдром Х, Синдром Х, Синдром на Рийвън и ХАОС (Австралия). Подобно заболяване при затлъстели коне се нарича Конски Метаболитен Синдром, но не е установено дали има същата етиология.[4]

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ
Тази статия е частично свързана с диабета от втори тип
Затлъстяването е световна епидемия
Критерии на различните здравни организации
организации:СЗОЕГИИРНОПХACA
критерии от:1999199920012004
кръвна захар
КГг (1).6.16.15.6
мазнини в кръвта
ТГ (1)> 1.695> 2.000> 1.695> 1.694
ВПЛ-Х – М (1)< 0.9< 1.0.< 1.034
ВПЛ-Х – Ж (1)< 1.0< 1.0.< 1.303
статин терапиянеданене
хипертония
кръвно налягане > (5)140/90140/90140/90135/85
АХТ терапиянеданене
белтък в урината
микроалбуминурия> 20.0...
албумин/креатинин(2)> 30.0...
антропометрия
Талия – М (4).>94>102>102
Талия – Ж (4)-->80>88>88
ИТМ (3)> 30.0няма данни
талия/ханш - М (4)0.90
талия/ханш - Ж (4)0.85
легенда
(1)___ммол/л(3)___кг/м2(5)___мм HgM – мъже
(2)___мг/г(4)___см.Ж – жени
АХТ – анти-хипертензивнаИТМ – индекс на телесната маса
КГг – Кръвна Глюкоза на гладноТГ – триглицериди
АСА – Американска Сърдечна Асоциация
ВПЛ-Х – ВисокоПлътни Липопротеини на Холестерола
СЗО – Световна Здравна Организация
ЕГИИР – Европ. Група за Изследв. Инсулин. Резистентност
НОПХ – Американска Национална Образователна Програма (за понижаване) на Холестерола
статин – лекарство за понижаване на холестерола
други езици