Метаболитен синдром

Метаболитен синдром (МетС) е комбинация от затлъстяване с други болестни състояния на хомеостазата на мазнините, захарите и белтъчините в организма, която увеличава риска за развитие на сърдечно-съдово заболяване и диабет. [1]

МетС е световен проблем и засяга голям брой хора и заболеваемостта нараства с възрастта и наднорменото тегло. [2] Развитите индустриални държави, както и по-бедните страни от третия свят по различни причини изпитват сериозни епидемии от затлъстяване, водещи до МетС. Някои изследвания твърдят, че заболеваемостта в САЩ е повече от 25% от населението. [3] МетС е също познат в литературата под имената Метаболитен Синдром Х, Синдром Х, Синдром на Рийвън и ХАОС ( Австралия). Подобно заболяване при затлъстели коне се нарича Конски Метаболитен Синдром, но не е установено дали има същата етиология. [4]

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ
Тази статия е частично свързана с диабета от втори тип
Затлъстяването е световна епидемия
Критерии на различните здравни организации
организации: СЗО ЕГИИР НОПХ ACA
критерии от: 1999 1999 2001 2004
кръвна захар
КГг (1) . 6.1 6.1 5.6
мазнини в кръвта
ТГ (1) > 1.695 > 2.000 > 1.695 > 1.694
ВПЛ-Х – М (1) < 0.9 < 1.0 . < 1.034
ВПЛ-Х – Ж (1) < 1.0 < 1.0 . < 1.303
статин терапия не да не не
хипертония
кръвно налягане > (5) 140/90 140/90 140/90 135/85
АХТ терапия не да не не
белтък в урината
микроалбуминурия > 20.0 . . .
албумин/креатинин(2) > 30.0 . . .
антропометрия
Талия – М (4) . >94 >102 >102
Талия – Ж (4) -- >80 >88 >88
ИТМ (3) > 30.0 няма данни
талия/ханш - М (4) 0.90
талия/ханш - Ж (4) 0.85
легенда
(1)___ммол/л (3)___кг/м2 (5)___мм Hg M – мъже
(2)___мг/г (4)___см . Ж – жени
АХТ – анти-хипертензивна ИТМ – индекс на телесната маса
КГг – Кръвна Глюкоза на гладно ТГ – триглицериди
АСА – Американска Сърдечна Асоциация
ВПЛ-Х – ВисокоПлътни Липопротеини на Холестерола
СЗО – Световна Здравна Организация
ЕГИИР – Европ. Група за Изследв. Инсулин. Резистентност
НОПХ – Американска Национална Образователна Програма (за понижаване) на Холестерола
статин – лекарство за понижаване на холестерола

Признаци и симптоми

  • Повишена кръвна захар на гладно – над 6.1 ммол/литър.
  • Високо кръвно налягане (140/90).
  • Централно затлъстяване; също познато като коремно затлъстяване, ябълковидно (мъжки тип) затлъстяване, предимно около пояса и корема.
  • Ниски нива на високоплътни липопротеини в кръвта.
  • Повишени плазмени триглицериди.
други езици