Малкото магазинче на ужасите

Малкото магазинче на ужасите може да се отнася за:

  • „ Малкото магазинче на ужасите“, филм от 1960 г. на Роджър Корман;
  • „ Малкото магазинче на ужасите“, мюзикъл от 1982 г.;
  • Малкото магазинче на ужасите“, филм от 1986 г.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.
други езици