Малкото магазинче на ужасите

Малкото магазинче на ужасите може да се отнася за:

  • „Малкото магазинче на ужасите“, филм от 1960 г. на Роджър Корман;
  • „Малкото магазинче на ужасите“, мюзикъл от 1982 г.;
  • Малкото магазинче на ужасите“, филм от 1986 г.
Символ, обозначаващ пояснителна страницаТази вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.
други езици