Икономика на Република Македония

Икономика на Република Македония
SoraviaCenter1.JPG
Бизнес сграда (Соравия център)
Валута1 македонски денар (MKD) = 100 дени
Статистика
Безработица22,9 % (2017, Т1)
Основни индустрииЕлектричество, газ и вода; храна, напитки и тютюневи изделия; машини и оборудване, метали, химически пордукти, кокс, рафиниран петрол
Външна търговия
Износни стокихрани, цигари, желязо, стомана (2007)
Партньори за износСърбия и Черна гора (23.2 %), следват Германия (15.6 %), Гърция (15.1 %), Италия (9.9%), България (5.4%), Хърватия (5.2 %) и други (2006)
Вносни стокимашини и оборудване, автомобили, химикали, горива, хранителни продукти (2007)
Основни партньори за вносРусия 16,3%, Германия 11,8%, Италия 7,5%, Румъния 7,1%, Гърция 6%, Турция 5,2%, Украйна 4,2% (2010)
Публични финанси
Магистрала Е65
Стопанска банка е най-голямата банка в Република Македония
ТЕЦ „Неготино“, топлоелектрическа централа на дизелово гориво

Икономиката на Република Македония е отворена пазарна икономика. Тя напуска СФРЮ като най-недоразвитата република, допринасяща за едва 5% от общата федерална продукция. До 1996 икономическият растеж е възпрепятстван от гръцко ембарго, политическа нестабилност в съседната Съюзна република Югославия и неадекватната инфраструктура. Между 1996 и 2000 има умерен растеж, но конфликтът през 2001 отново усложнява положението икономиката. Република Македония е постигнала макроикономическа стабилност, но не съумява да привлече чуждестранни инвестиции. Това е най-вече в резултат на сравнително неблагоприятното географско положение, липсата на значителни природни ресурси и неразрешения спор за името на страната.

Безработицата е на изключително високо ниво – 34,5 % към 2008, като в Европа единствено Косово има по-висок процент.[1] Корупцията и недостигът на квалифициран труд също забавят развитието до голяма степен. Правителството предвижда икономическият растеж за 2009 да бъде общо не повече от 3%, с бюджетен дефицит от $ 72 милиона. БВП е близо $19 млрд., като в това число голям дял има и сивата икономика. На глава от населението се падат $ 9000. Средната работна заплата е 400 евро.[2] Селското стопанство генерира 11,4% от БВП, промишлеността — 27,2% и сектора на услугите — 61,4%. Основни търговски партньори са Сърбия, Германия, Гърция и България.

други езици