Диелектрична константа

Диелектрична константа е относителната диелектрична проницаемост в случай на хомогенна среда, т.е с еднакви свойства във всички посоки. Означава се с и се определя числено от отношението на капацитета на кондензатор с разглеждания диелектрик между плочите към капацитета на същия кондензатор с вакуум между плочите, т.е.

= /.
Приблизителна стойност на диелектричната константа на някои материали при стайна температура
МатериалДиелектрична константа
Вакуум1 (по дефиниция)
Въздух1,0005
Полиетилен2,25
Хартия3
Каучук7
Силиций11,68
Метанол30
Вода80
Бариев титанат1200
други езици