Двадесет и втора династия на Древен Египет

Династии на Древен Египет

22-та династия заедно с 21-та, 23, 24 и 25-та династии са включени в групата Трети преходен период на Древен Египет.

22-та династия е наричана често и Бубастис и управлява между 943-716 пр.н.е.

Фараони от 22-та династия

Фараони от двадесет и втора династия
Фараон Хорово-име Управление (пр.н.е.) Съпруга(и) Коментари
Шешонк I Hedjkheperre-Setepenre 943-924 пр.н.е. Патарешнес
Каромама А
вероятно библейския Шишак
Осоркон I Sekhemkheperre-Setepenre 922-887 пр.н.е. Мааткаре Б
Ташедкхонсу
Шепенсопдет А
Шешонк II Heqakheperre-Setepenre 887-885 пр.н.е. Неситанебеташру
Неситаудятакхет
Такелот I Hedjkheperre-Setepenre 885-872 пр.н.е. Капес
Осоркон II Usermaetre-Setepenamun 872-837 пр.н.е. Исетемкхеб Г
Каромама Б
Djedmutesankh
Такелот II Hedjkheperre Setepenre 842/841-816/815 пр.н.е. Кароама-Меримут II
Иупут I 831/30-830/829 пр.н.е.
Шешонк III Usermaetre-Setepenre 837-798 пр.н.е. Джед-Баст-Ес-Анх
Тжес-Баст-Перу
Шешонк IV Hedjkheperre-Setepenre 798-785 пр.н.е.
Пами Usermaetre-Setepenamun 785-778 пр.н.е.
Шешонк V Akheperre 778-740 пр.н.е.
Иупут II 754-820/815 пр.н.е.
Педубаст II Sehetepibenre 740-730 пр.н.е.
Осоркон IV Akheperre-Setepenamun 730-716 пр.н.е.
други езици