Графични файлови формати

Графичните файлови формати са семейство файлови формати, които се използват при запис и съхранение на графична информация като цифрови фотографии и рисунки.

Графичните файлови формати се делят най-общо на векторни и растерни.