География на Нидерландия

Географска карта на Нидерландия

Нидерландия е разположена в Западна Европа с обща площ 41 526 км2, като сушата е 33 883 км2 а водите заемат 7 643 км2 площ. Общата дължина на сухопътната граница е 1 027 км, граничи с Германия (577 км) и Белгия (450 км). Най-високата точка на европейската част на Нидерландия е връх Валсерберг (322 м).

Релеф

Територията на Холандия е почти изключително равнинна, като около една трета е под морското равнище и е укрепена с диги. Поради тази си особеност всъщност страната носи официално название Нидерландия, което означава “Ниска земя”. Тя е типична низина, с най-висока точка 321 м. Възприетото в България име Холандия е взето от названието на две от провинциите – Северна и Южна Холандия, в които е съсредоточена по-голямата част от населението на страната. Най – ниската точка е 6,5 м под морското равнище и е близо до Ротердам, а най – високата – 321 м е в югоизточната част на страната, където се събират границите на Холандия, Белгия и Германия. Около една шеста от територията се състои от водни площи – езера, реки и канали. Холандското крайбрежие на Северно море е с широка пясъчна ивица и дюни, които са изкуствено укрепени и залесени, за да се предотврати местенето на пясъците. Дигите, укрепителните и хидротехническите съоръжения по морското крайбрежие и край реките и каналите достигат обща дължина около 3,000 км. Средногодишните валежи са около 760 мм, разпределени равномерно върху средно 200 дъждовни дни за година. Климатичните различия в отделните части на страната поради равнинния и характер и неголямата територия са незначителни.

други езици