Административно деление на Италия

Административното деление на Италия има три нива: региони, провинции и общини.

други езици