Административно деление на Гана

Гана е разделена на 138 общини, които са групирани в 10 региона: