25-ci kadr

25-ci kadrvirusu

25-ci kadr- kinematoqrafiyafizikada istifadə olunan effekt, insanın görmə qabiliyyətinin gücü.

Alimlər araşdırmışlar ki, insanın bir saniyədə 25 kadr görür. Bu baxımdan həmin effekt kinomptaqrafiyaya tətbiq olunaraq filmlərin yayımlanma sürəti 25 kadr/san. -dir.

Digər dillərdə