Partito chudicial

Un partito chudicial ye, en Espanya, una entidat administrativa que fa parte d'o poder chudicial ta agrupar a municipios mugants arredol d'una capital, a on tienen a suya seu uno u quantos chuzgatos de Primera Instancia. En a resta de municipios d'o partito chudicial bi ha la figura d'os chuzgatos de paz, confiatos a chueces no profesionals, a esferencia d'os chuzgatos de Primera Instancia, a cargo de profesionals d'o Dreito.

A división d'o territorio espanyol en partitos chudicials se fació en 1834, en parando cuenta d'as mugas d'o sistema provincial de 1833 feito por Javier de Burgos, que establió as Provincias d'Espanya. A división en partitos chudicials estió a base d'os primeros sistemas electorals en Espanya, y tamién d'o sistema contributivo, ta la replega d'as contrebucions y atros impuestos.

Se veiga tamién

 • Partitos chudicials d'Aragón.
 • Partitos chudicials d'Andalucía.
 • Partitos chudicials d'Asturias.
 • Partitos chudicials d'as Islas Balears.
 • Partitos chudicials d'as Islas Canarias.
 • Partitos chudicials de Cantabria.
 • Partitos chudicials de Catalunya.
 • Partitos chudicials de Castiella-La Mancha.
 • Partitos chudicials de Castiella y Leyón.
 • Partitos chudicials d'Estremadura.
 • Partitos chudicials de Galicia.
 • Partitos chudicials de Madrit.
 • Partitos chudicials de Murcia.
 • Partitos chudicials de Navarra.
 • Partitos chudicials d'o País Valencián.
 • Partitos chudicials d'o País Vasco.
 • Partitos chudicials d'A Riocha.