Ekwiteit

Ekwiteit is die totale belang gehou deur aandeelhouers in 'n entiteit. Dit is die balanserende syfer op die Balansstaat tussen Bates en Laste. Gewoonlik is die balans van ekwiteit nie gelyk aan die waarde van die onderliggende aandele nie en indien dit gebeur is dit gewoonlik bloot per toeval. Die rede hiervoor is die effek van intern gegenereerde klandisiewaarde wat volgens rekeningkundige standaarde nie as 'n bate erken kan word nie. Die waarde van die aandele word ook deur markomstandighede, risiko's ens. beïnvloed wat nie met ekwiteit in ag geneem kan word nie.

Definisie

Ekwiteit kan bereken word as volg: Ekwiteit = Bates - Laste. Dit kan dus beskou word as die netto batewaarde van die entiteit wat na die aandeelhouers toekom indien al die laste afgelos word.

Other Languages
Deutsch: Eigenkapital
Ελληνικά: Ίδια κεφάλαια
eesti: Omakapital
français: Capitaux propres
עברית: הון עצמי
magyar: Saját tőke
Bahasa Indonesia: Ekuitas (keuangan)
íslenska: Eigið fé
Bahasa Melayu: Ekuiti (kewangan)
Nederlands: Eigen vermogen
română: Capital propriu
slovenčina: Vlastné imanie
svenska: Eget kapital
中文: 股東權益