Virtual Hosting Control System

vhcs (Virtual Hosting Control System) es un panel de control basado en web para controlar:

  • Servidor HTTP ( Apache)
  • Servidor de correo electrónico
  • Servidor DNS ( Bind 9)
  • Servidor de FTP ( proftpd).

Actualmente está disponible para sistemas operativos GNU/Linux.

Other Languages