Terciario

Terciario hace referencia a:

Other Languages
français: Tertiaire
italiano: Terziario