SOA vs. web 2.0

SOA acrónimo de Service-Oriented Arquitectures (Arquitecturas orientadas a Servicios) és una arquitectura que permet que les noves aplicacions no siguin desenvolupades de zero sinó una integració d'un conjunt de serveis publicats.

Web 2.0 és un avanç del web tradicional que permet una gran col · laboració entre usuaris d'Interneti altres usuaris. Encara que aquestes es basen, en l'arquitectura de tecnologies Web i en l'Arquitectura orientada a serveis presenten diferències. Entre aquestes, podem esmentar que quan es parla de SOA es fa referència sobre connexions d'aplicació i bases de dades però no de connectar persones. Per contra, Web 2.0 se centra en la possibilitat que les persones interactúen col · laborant entre elles. És a dir, aquesta associada a la connexió d'aplicacions i dades però amb una visió més social. Originalment la informació se situava en un lloc web i els usuaris simplement veien o descarregaven el contingut (anomenada Web Tradicional o Web1.0). En forma creixent, els usuaris tenen més a dir sobre la naturalesa i l'abast del contingut en la web i en alguns casos control en temps real sobre aquest contingut. Per exemple, les enciclopèdies dinàmiques com Wikipedia.

Other Languages