Promoción (marketing)

En Mercadotecnia ( marketing), la promoción se refiere a dos conceptos diferentes:Other Languages