Nashid as-Salaam as-Sultani

Nashid as-Salaam as-Sultani (El himno al Sultán) es el himno nacional del Sultanato de Omán. Fue adoptado en 1970 y enmendado el 6 de noviembre de 1996.

Letra transliterada del árabe

Ya Rabbana Ehfid Lana Jalalat Al Sultan
Waashabi Fee Al'wtan
Bialeizy Walaman.

Walyadum Muoayadda,
Aahilan Momajjada;
Bilnufoosi Yuftda.
Walyadum Muoayadda,
Aahilan Momajjada;
Bilnufoosi Yuftda.

Ya Oman, Nahnoo Min Ahd Il Nabi
Awfiya Min Kiram Al Arabi.
Abshiry Qaboos Jaa
Faltubarakhu 'I Sama.
Waasidy Waltoqihi Bilduoaa.

Other Languages