Gymnodiniaceae

Symbol question.svg
 
Gymnodiniaceae
Taxonomía
Reino: Protista
(sin rango) Alveolata
Filo: Dinoflagellata
Clase: Dinophyceae
Orden: Gymnodiniales
Familia: Gymnodiniaceae
Géneros

    Amphidinium
    Cochlodinium
    Erythropsis
    Gymnodinium
    Gyrodinium
    Karenia
    Katodinium
    Massartia
    Torodinium
    Woloszynskia

[ editar datos en Wikidata]


Las Gymnodiniaceae son una familia de organismos unicelulares del orden de los Gymnodiniales.


  • géneros selectos

Géneros selectos

Género Amphidinium Claparède et Lachmann
Género Cochlodinium
Género Erythropsis
Género Gymnodinium
Género Gyrodinium
Género Katodinium
Other Languages