Divisiones administrativas de Heilongjiang

Heilongjiang, provincia de la República Popular China, consta de las siguientes divisiones administrativas:

 • 13 Divisiones de nivel de prefectura
  • 12 Ciudades de nivel de prefectura
  • 1 Prefectura
 • 130 Divisiones de nivel de distrito
  • 19 Ciudades de nível de distrito
  • 45 Distritos
  • 1 Distrito autónomo
  • 65 Sectores
 • 1314 Divisiones de nivel de municipio
  • 475 Ciudades
  • 400 Municipios
  • 58 Municipios étnicos
  • 381 Sub-sectores

La siguiente tabla lista sólo las divisiones de nivel de prefectura y de nivel de distrito:

Nivel de prefecturaNivel de distrito#Población
(2010)
Área (km²)Densidad (hab./km²)Mapa
NombreChino (S)Pinyin
Ciudad de Harbin[1]
哈尔滨市
Hā'ěrbīn Shì
Distrito de Daoli道里区Dàolǐ Qū1923 7624791929Harbin mcp.png
Distrito de Nangang南岗区Nángǎng Qū21 343 8571837 343
Distrito de Daowai道外区Dàowài Qū3906 4212573 527
Distrito de Xiangfang香坊区Xiāngfáng Qū4916 4083402695
Distrito de Pingfang平房区Píngfáng Qū5190 253942024
Distrito de Songbei松北区Sōngběi Qū6236 848736322
Distrito de Hulan呼兰区Hūlán Qū7764 5342186350
Distrito de Acheng阿城区Àchéng Qū8596 8562770215
Distrito de Shuangcheng双城区Shuāngchéng Qū9825 6343112265
Ciudad de Shangzhi尚志市Shàngzhì Shì10585 386889566
Ciudad de Wuchang五常市Wǔcháng Shì11881 2247512117
Condado de Yilan依兰县Yīlán Xiàn12388 319467283
Condado de Fangzheng方正县Fāngzhèng Xiàn13203 853299368
Condado de Bin宾县Bīn Xiàn14551 2713846143
Condado de Bayan巴彦县Bāyàn Xiàn15590 5553138188
Condado de Mulan木兰县Mùlán Xiàn16277 685360277
Condado de Tonghe通河县Tōnghé Xiàn17210 650575537
Condado de Yanshou延寿县Yánshòu Xiàn18242 455322675
Ciudad Qiqihar
齐齐哈尔市
Qíqíhā'ěr Shì
Sector de Longsha龙沙区Lóngshā Qū
Sector de Jianhua建华区Jiànhuá Qū
Sector de Tiefeng铁峰区Tiěfēng Qū
Sector de Ang'angxi昂昂溪区Áng'ángxī Qū
Sector de Fularji富拉尔基区Fùlā'ěrjī Qū
Sector de Nianzishan碾子山区Niǎnzishān Qū
Sector de Meilisi Daur梅里斯
达斡尔族区
Méilǐsī Dáwò'ěrzú Qū
Ciudad Nehe讷河市Nēhé Shì
Distrito de Longjiang龙江县Lóngjiāng Xiàn
Distrito de Yi'an依安县Yī'ān Xiàn
Distrito de Tailai泰来县Tàilái Xiàn
Distrito de Gannan甘南县Gānnán Xiàn
Distrito de Fuyu富裕县Fùyù Xiàn
Distrito de Keshan克山县Kèshān Xiàn
Distrito de Kedong克东县Kèdōng Xiàn
Distrito de Baiquan拜泉县Bàiquán Xiàn
Ciudad Heihe
黑河市
Hēihé Shì
Sector de Aihui爱辉区Àihuī Qū
Ciudad Bei'an北安市Běi'ān Shì
Ciudad Wudalianchi五大连池市Wǔdàliánchí Shì
Distrito de Nenjiang嫩江县Nènjiāng Xiàn
Distrito de Xunke逊克县Xùnkè Xiàn
Distrito de Sunwu孙吴县Sūnwú Xiàn
Ciudad Daqing
大庆市
Dàqìng Shì
Sector de Sartu萨尔图区Sà'ěrtú Qū
Sector de Longfeng龙凤区Lóngfèng Qū
Sector de Ranghulu让胡路区Rànghúlù Qū
Sector de Datong大同区Dàtóng Qū
Sector de Honggang红岗区Hónggǎng Qū
Distrito de Zhaozhou肇州县Zhàozhōu Xiàn
Distrito de Zhaoyuan肇源县Zhàoyuán Xiàn
Distrito de Lindian林甸县Líndiàn Xiàn
Distrito Autónomo
Mongol de Dorbod
杜尔伯特
蒙古族自治县
Dù'ěrbótè Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ciudad Yichun
伊春市
Yīchūn Shì
Sector de Yichun伊春区Yīchūn Qū
Sector de Nancha南岔区Nánchà Qū
Sector de Youhao友好区Yǒuhǎo Qū
Sector de Xilin西林区Xīlín Qū
Sector de Cuiluan翠峦区Cuìluán Qū
Sector de Xinqing新青区Xīnqīng Qū
Sector de Meixi美溪区Měixī Qū
Sector de Jinshantun金山屯区Jīnshāntún Qū
Sector de Wuying五营区Wǔyíng Qū
Sector de Wumahe乌马河区Wūmǎhé Qū
Sector de Tangwanghe汤旺河区Tāngwànghé Qū
Sector de Dailing带岭区Dàilǐng Qū
Sector de Wuyiling乌伊岭区Wūyīlǐng Qū
Sector de Hongxing红星区Hóngxīng Qū
Sector de Shangganling上甘岭区Shànggānlǐng Qū
Ciudad Tieli铁力市Tiělì Shì
Distrito de Jiayin嘉荫县Jiāyīn Xiàn
Ciudad Hegang
鹤岗市
Hègǎng Shì
Sector de Xingshan兴山区Xìngshān Qū
Sector de Xiangyang向阳区Xiàngyáng Qū
Sector de Gongnong工农区Gōngnóng Qū
Sector de Nanshan南山区Nánshān Qū
Sector de Xing'an兴安区Xīng'ān Qū
Sector de Dongshan东山区Dōngshān Qū
Distrito de Luobei萝北县Luóběi Xiàn
Distrito de Suibin绥滨县Suíbīn Xiàn
Ciudad Jiamusi
佳木斯市
Jiāmùsī Shì
Sector de Qianjin前进区Qiánjìn Qū
Sector de Yonghong永红区Yǒnghóng Qū
Sector de Xiangyang向阳区Xiàngyáng Qū
Sector de Dongfeng东风区Dōngfēng Qū
Sector de Jiaoqu郊区Jiāo Qū
Ciudad Tongjiang同江市Tóngjiāng Shì
Ciudad Fujin富锦市Fùjǐn Shì
Distrito de Huanan桦南县Huànán Xiàn
Distrito de Huachuan桦川县Huàchuān Xiàn
Distrito de Tangyuan汤原县Tāngyuán Xiàn
Distrito de Fuyuan抚远县Fǔyuǎn Xiàn
Ciudad Shuangyashan
双鸭山市
Shuāngyāshān shì
Sector de Jianshan尖山区Jiānshān Qū
Sector de Lingdong岭东区Lǐngdōng Qū
Sector de Sifangtai四方台区Sìfāngtái Qū
Sector de Baoshan宝山区Bǎoshān Qū
Distrito de Jixian集贤县Jíxián Xiàn
Distrito de Youyi友谊县Yǒuyì Xiàn
Distrito de Baoqing宝清县Bǎoqīng Xiàn
Distrito de Raohe饶河县Ráohé Xiàn
Ciudad Qitaihe
七台河市
Qītáihé Shì
Sector de Taoshan桃山区Táoshān Qū
Sector de Xinxing新兴区Xīnxīng Qū
Sector de Qiezihe茄子河区Qiézihé Qū
Distrito de Boli勃利县Bólì Xiàn
Ciudad Jixi
鸡西市
Jīxī Shì
Sector de Jiguan鸡冠区Jīguān Qū
Sector de Hengshan恒山区Héngshān Qū
Sector de Didao滴道区Dīdào Qū
Sector de Lishu梨树区Líshù Qū
Sector de Chengzihe城子河区Chéngzǐhé Qū
Sector de Mashan麻山区Máshān Qū
Ciudad Hulin虎林市Hǔlín Shì
Ciudad Mishan密山市Mìshān Shì
Distrito de Jidong鸡东县Jīdōng Xiàn
Ciudad Mudanjiang
牡丹江市
Mǔdānjiāng Shì
Sector de Aimin爱民区Àimín Qū
Sector de Dong'an东安区Dōng'ān Qū
Sector de Yangming阳明区Yángmíng Qū
Sector de Xi'an西安区Xī'ān Qū
Ciudad Muling穆棱市Mùlíng Shì not léng
Ciudad Suifenhe绥芬河市Suífēnhé Shi
Ciudad Hailin海林市Hǎilín Shì
Ciudad Ning'an宁安市Níng'ān Shì
Distrito de Dongning东宁县Dōngníng Xiàn
Distrito de Linkou林口县Línkǒu Xiàn
Ciudad Suihua
绥化市
Suíhuà Shì
Sector de Beilin北林区Běilín Qū
Ciudad Anda安达市Āndá Shì
Ciudad Zhaodong肇东市Zhàodōng Shì
Ciudad Hailun海伦市Hǎilún Shì
Distrito de Wangkui望奎县Wàngkuí Xiàn
Distrito de Lanxi兰西县Lánxī Xiàn
Distrito de Qinggang青冈县Qīnggāng Xiàn
Distrito de Qing'an庆安县Qìng'ān Xiàn
Distrito de Mingshui明水县Míngshuǐ Xiàn
Distrito de Suileng绥棱县Suíléng Xiàn
Prefectura de Daxing'anling
大兴安岭地区
Dàxīng'ānlǐng Dìqū
Jiagedaqi District加格达奇区Jiāgédáqí Qū 1
Sector de Songling松岭区Sōnglǐng Qū 1
Sector de Huzhong呼中区Hūzhōng Qū ²
Sector de Xinlin新林区Xīnlín Qū ²
Distrito de Huma呼玛县Hūmǎ Xiàn
Distrito de Tahe塔河县Tǎhé Xiàn
Distrito de Mohe漠河县Mòhé Xiàn

1 — Nominalmente parte de la Bandera Autónoma Oroqin, Mongolia Interior. Oficialmente no es un nivel de gobierno ni parte de la provincia de Heilongjiang.
² — Nominalmente parte del Distrito de Huma. No es un nivel oficial de gobierno.

 • notas

Notas

 1. El 15 de agosto de 2006, el Distrito de Dongli (动力 区) se fusionó en el Distrito de Xiangfang mientras que se estableció el Distrito de Acheng en lugar de la antigua ciudad de Acheng. Ver en: «Administrative Divisions». Harbin Municipal Government. Consultado el 14 de septiembre de 2011. 
Other Languages