Divisiones administrativas de Hebei

Hebei, provincia de la República Popular China, está formada por Divisiones de Nivel de Prefectura, formadas a su vez por Divisiones de Nivel de Distrito, que se subdividen en Divisiones de Nivel de Municipio:

 • Nivel de Prefectura (11)
  • 11 Ciudades de Nivel de Prefectura
 • Nivel de Distrito (172)
  • 22 Ciudades de Nivel de Distrito
  • 108 Distritos
  • 6 Distritos Autónomos
  • 36 Sectores
 • Nivel de Municipio (2207)
  • 1 Oficina Pública de Sector
  • 937 Pueblos
  • 979 Municipios
  • 55 Municipios étnicos
  • 235 Sub-sectores

Este cuadro muestra todas las Divisiones de Nivel de Prefectura y de Nivel de Distrito.

Nivel de PrefecturaNivel de Distrito
NombreChino (S)Pinyin
Shijiazhuang Ciudad de
石家庄市
Shíjiāzhuāng Shì
Sector de Chang'an长安区Cháng'ān Qū
Sector de Qiaodong桥东区Qiáodōng Qū
Sector de Qiaoxi桥西区Qiáoxī Qū
Sector de Xinhua新华区Xīnhuá Qū
Sector de Yuhua裕华区Yùhuá Qū
Sector de Jingxingkuang井陉矿区Jǐngxíngkuàng Qū
Ciudad de Xinji辛集市Xīnjí Shì
Ciudad de Gaocheng藳城市Gàochéng Shì
Ciudad de Jinzhou晋州市Jìnzhōu Shì
Ciudad de Xinle新乐市Xīnlè Shì
Ciudad de Luquan鹿泉市Lùquán Shì
Distrito de Jingxing井陉县Jǐngxíng Xiàn
Distrito de Zhengding正定县Zhèngdìng Xiàn
Distrito de Luancheng栾城县Luánchéng Xiàn
Distrito de Xingtang行唐县Xíngtáng Xiàn
Distrito de Lingshou灵寿县Língshòu Xiàn
Distrito de Gaoyi高邑县Gāoyì Xiàn
Distrito de Shenze深泽县Shēnzé Xiàn
Distrito de Zanhuang赞皇县Zànhuáng Xiàn
Distrito de Wuji无极县Wújí Xiàn
Distrito de Pingshan平山县Píngshān Xiàn
Distrito de Yuanshi元氏县Yuánshì Xiàn
Distrito de Zhao赵县Zhào Xiàn
Ciudad de Zhangjiakou
张家口市
Zhāngjiākǒu Shì
Sector de Qiaoxi桥西区Qiáoxī Qū
Sector de Qiaodong桥东区Qiáodōng Qū
Sector de Xuanhua宣化区Xuānhuà Qū
Sector de Xiahuayuan下花园区Xiàhuāyuán Qū
Distrito de Xuanhua宣化县Xuānhuà Xiàn
Distrito de Zhangbei张北县Zhāngběi Xiàn
Distrito de Kangbao康保县Kāngbǎo Xiàn
Distrito de Guyuan沽源县Gūyuán Xiàn
Distrito de Shangyi尚义县Shàngyì Xiàn
Distrito de Yu County蔚县Yù Xiàn no Wèi Xiàn
Distrito de Yangyuan阳原县Yángyuán Xiàn
Distrito de Huai'an怀安县Huái'ān Xiàn
Distrito de Wanquan万全县Wànquán Xiàn
Distrito de Huailai怀来县Huáilái Xiàn
Distrito de Zhuolu涿鹿县Zhuōlù Xiàn
Distrito de Chicheng赤城县Chìchéng Xiàn
Distrito de Chongli崇礼县Chónglǐ Xiàn
Ciudad de Chengde
承德市
Chéngdé Shì
Sector de Shuangqiao双桥区Shuāngqiáo Qū
Sector de Shuangluan双滦区Shuāngluán Qū
Sector de Yingshouyingzikuang鹰手营子矿区Yīngshǒuyíngzi Kuàngqū
Distrito de Chengde承德县Chéngdé Xiàn
Distrito de Xinglong兴隆县Xīnglóng Xiàn
Distrito de Pingquan平泉县Píngquán Xiàn
Distrito de Luanping滦平县Luánpíng Xiàn
DIstrito de Longhua隆化县Lónghuà Xiàn
Distrito Autónomo Manchú de Fengning丰宁满族自治县Fēngníng Mǎnzú Zìzhìxiàn
Distrito Autónomo Manchú de Kuancheng宽城满族自治县Kuānchéng Mǎnzú Zìzhìxiàn
Distrito Autónomo Manchú y Mongol de Weichang围场满族
蒙古族自治县
Wéichǎng Mǎnzú
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ciudad de Qinhuangdao
秦皇岛市
Qínhuángdǎo Shì
Haigang District海港区Hǎigǎng Qū
Sector de Shanhaiguan山海关区Shānhǎiguān Qū
Sector de Beidaihe北戴河区Běidàihé Qū
Distrito de Changli昌黎县Chānglí Xiàn
Distrito de Funing抚宁县Fǔníng Xiàn
Distrito de Lulong卢龙县Lúlóng Xiàn
Distrito Autónomo Manchú de Qinglong青龙满族自治县Qīnglóng Mǎnzú Zìzhìxiàn
Ciudad de Tangshan
唐山市
Tángshān Shì
Sector de Lubei路北区Lùběi Qū
Sector de Lunan路南区Lù'nán Qū
Sector de Guye古冶区Gǔyě Qū
Sector de Kaiping开平区Kāipíng Qū
Sector de Fengrun丰润区Fēngrùn Qū
Sector de Fengnan丰南区Fēngnán Qū
Ciudad de Zunhua遵化市Zūnhuà Shì
Ciudad de Qian'an迁安市Qiān'ān Shì
Distrito de Luan滦县Luán Xiàn
Distrito de Luannan滦南县Luánnán Xiàn
Distrito de Leting乐亭县Lètíng Xiàn
Distrito de Qianxi迁西县Qiānxī Xiàn
Distrito de Yutian玉田县Yùtián Xiàn
Distrito de Tanghai唐海县Tánghǎi Xiàn
Ciudad de Langfang
廊坊市
Lángfáng Shì
Sector de Anci安次区Āncì Qū
Sector de Guangyang广阳区Guǎngyáng Qū
Ciudad de Bazhou霸州市Bàzhōu Shì
Ciudad de Sanhe三河市Sānhé Shì
Distrito de Gu'an固安县Gù'ān Xiàn
Distrito de Yongqing永清县Yǒngqīng Xiàn
Distrito de Xianghe香河县Xiānghé Xiàn
Distrito de Dacheng大城县Dàchéng Xiàn
Distrito de Wen'an文安县Wén'ān Xiàn
Distrito Autónomo Hui de Dachang大厂回族自治县Dàchǎng Huízú Zìzhìxiàn
Ciudad de Baoding
保定市
Bǎodìng Shì
Sector de Xinshi新市区Xīnshì Qū
Sector de Beishi北市区Běishì Qū
Sector de Nanshi南市区Nánshì Qū
Ciudad de Dingzhou定州市Dìngzhōu Shì
Ciudad de Zhuozhou涿州市Zhuōzhōu Shì
Ciudad de Anguo安国市Ānguó Shì
Ciudad de Gaobeidian高碑店市Gāobēidiàn Shì
Distrito de Mancheng满城县Mǎnchéng Xiàn
Distrito de Qingyuan清苑县Qīngyuàn Xiàn
Distrito de Yi易县Yì Xiàn
Distrito de Xushui徐水县Xúshuǐ Xiàn
Distrito de Laiyuan涞源县Láiyuán Xiàn
Distrito de Dingxing定兴县Dìngxīng Xiàn
Distrito de Shunping顺平县Shùnpíng Xiàn
Distrito de Tang唐县Táng Xiàn
Distrito de Wangdu望都县Wàngdū Xiàn
Distrito de Laishui涞水县Láishuǐ Xiàn
Distrito de Gaoyang高阳县Gāoyáng Xiàn
Distrito de Anxin安新县Ānxīn Xiàn
Distrito de Xiong雄县Xióng Xiàn
Distrito de Rongcheng容城县Róngchéng Xiàn
Distrito de Quyang曲阳县Qūyáng Xiàn
Distrito de Fuping阜平县Fùpíng Xiàn
Distrito de Boye博野县Bóyě Xiàn
Distrito de Li蠡县Lǐ Xiàn no Lí Xiàn
Ciudad de Cangzhou
沧州市
Cāngzhōu Shì
Sector de Yunhe运河区Yùnhé Qū
Sector de Xinhua新华区Xīnhuá Qū
Ciudad de Botou泊头市Bótóu Shì
Ciudad de Renqiu任丘市Rénqiū Shì no Rènqiū
Ciudad de Huanghua黄骅市Huánghuá Shì
Ciudad de Hejian河间市Héjiān Shì
Distrito de Cang沧县Cāng Xiàn
Distrito de Qing青县Qīng Xiàn
Distrito de Dongguang东光县Dōngguāng Xiàn
Distrito de Haixing海兴县Hǎixīng Xiàn
Distrito de Yanshan盐山县Yánshān Xiàn
Distrito de Suning肃宁县Sùníng Xiàn
Distrito de Nanpi南皮县Nánpí Xiàn
Distrito de Wuqiao吴桥县Wúqiáo Xiàn
Distrito de Xian献县Xìàn Xiàn
Distrito Autónomo Hui de Mengcun孟村回族自治县Mèngcūn Huízú Zìzhìxiàn
Ciudad de Hengshui
衡水市
Héngshuǐ Shì
Sector de Taocheng桃城区Táochéng Qū
Ciudad de Jizhou冀州市Jìzhōu Shì
Ciudad de Shenzhou深州市Shēnzhōu Shì
Distrito de Zaoqiang枣强县Zǎoqiáng Xiàn
Distrito de Wuyi武邑县Wǔyì Xiàn
Distrito de Wuqiang武强县Wǔqiáng Xiàn
Distrito de Raoyang饶阳县Ráoyáng Xiàn
Distrito de Anping安平县Ānpíng Xiàn
Distrito de Gucheng故城县Gùchéng Xiàn
Distrito de Jing景县Jǐng Xiàn
Distrito de Fucheng阜城县Fùchéng Xiàn
Ciudad de Xingtai
邢台市
Xíngtái Shì
Sector de Qiaodong桥东区Qiáodōng Qū
Sector de Qiaoxi桥西区Qiáoxī Qū
Ciudad de Nangong南宫市Nángōng Shì
Ciudad de Shahe沙河市Shāhé Shì
Distrito de Xingtai邢台县Xíngtái Xiàn
Distrito de Lincheng临城县Línchéng Xiàn
Distrito de Neiqiu内丘县Nèiqiū Xiàn
Distrito de Baixiang柏乡县Bǎixiāng Xiàn
Distrito de Longyao隆尧县Lóngyáo Xiàn
Distrito de Ren任县Rén Xiàn not Rèn Xiàn
Distrito de Nanhe南和县Nánhé Xiàn
Distrito de Ningjin宁晋县Níngjìn Xiàn
Distrito de Julu巨鹿县Jùlù Xiàn
Distrito de Xinhe新河县Xīnhé Xiàn
Distrito de Guangzong广宗县Guǎngzōng Xiàn
Distrito de Pingxiang平乡县Píngxiāng Xiàn
Distrito de Wei威县Wēi Xiàn
Distrito de Qinghe清河县Qīnghé Xiàn
Distrito de Linxi临西县Línxī Xiàn
Ciudad de Handan
邯郸市
Hándān Shì
Sector de Congtai丛台区Cóngtái Qū
Sector de Hanshan邯山区Hánshān Qū
Sector de Fuxing复兴区Fùxīng Qū
Sector de Fengfengkuang峰峰矿区Fēngfēng Kuàng Qū
Ciudad de Wu'an武安市Wǔ'ān Shì
Distrito de Handan邯郸县Hándān Xiàn
Distrito de Linzhang临漳县Línzhāng Xiàn
Distrito de Cheng'an成安县Chéng'ān Xiàn
Distrito de Daming大名县Dàmíng Xiàn
Distrito de She涉县Shè Xiàn
Distrito de Ci磁县Cí Xiàn
Distrito de Feixiang肥乡县Féixiāng Xiàn
Distrito de Yongnian永年县Yǒngnián Xiàn
Distrito de Qiu邱县Qiū Xiàn
Distrito de Jize鸡泽县Jīzé Xiàn
Distrito de Guangping广平县Guǎngpíng Xiàn
Distrito de Guantao馆陶县Guǎntáo Xiàn
Distrito de Wei魏县Wèi Xiàn
Distrito de Quzhou曲周县Qǔzhōu Xiàn

Cambios recientes:

 • 1995 El Sector de Dongkuang (东矿区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Tangshan es renombrado como Sector de Guye.
 • 1996: La Prefectura de Hengshui (衡水地区) se convierte en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Hengshui; la Ciudad de Nivel de Distrito de Hengshui se convierte en el Distrito de Taocheng.
 • 1996: El Distrito de Qiu (丘县) es renombrado como Distrito de Qiu (邱县).
 • 1996: El Distrito de Qian'an se convierte en la Ciudad de Nivel de Distrito de Qian'an.
 • 1997: El Sector Suburbano (郊区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Cangzhou es disuelto.
 • 2000: El Sector de Anci es creado en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Langfang.
 • 2001: El Sector Suburbano (郊区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Shijiazhuang es disuelto; el Sector de Yuhua es creado dentro de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Shijiazhuang.
 • 2002: La Ciudad de Nivel de Distrito de Fengnan de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Tangshan se convierte en el Sector de Fengnan; el Distrito de Fengrun y el Nuevo Sector (新区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Tangshan se unen para formar el Sector de Fengrun.
Other Languages