Ԛ

Letra cirílica
Ԛԛ Ԛԛ
Letras eslavas
А а,Б б,В в,Г г,Ґ ґ,Д д,Ђ ђ,
Ѓ ѓ,Е е,Ѐ ѐ,Ё ё,Є є,Ж ж,З з,
З́ з́,Ѕ ѕ,И и,Ѝ ѝ,І і,Ї ї,Й й,
Ј ј,К к,Л л,Љ љ,М м,Н н,Њ њ,
О о,П п,Р р,С с,С́ с́,Т т,Ћ ћ,
Ќ ќ,У у,Ў ў,Ф ф,Х х,Ц ц,Ч ч,
Џ џ,Ш ш,Щ щ,Ъ ъ,Ы ы,Ь ь,Э э,
Ю ю,Я я
Letras no eslavas
Ӑ ӑ,А̄ а̄,А̊ а̊,А̃ а̃,Ӓ ӓ,Ӓ̄ ӓ̄,Ә ә,
Ә́ ә́,Ә̃ ә̃,Ӛ ӛ,Ӕ ӕ,Ғ ғ,Г̧ г̧,Г̑ г̑,
Г̄ г̄,Ҕ ҕ,Ӻ ӻ,Ӷ ӷ,Ԁ ԁ,Ԃ ԃ,Ꚃ ꚃ,
Ꚁ ꚁ,Ꚉ ꚉ,Ԫ ԫ,Ԭ ԭ,Ӗ ӗ,Е̄ е̄,Е̃ е̃,
Ё̄ ё̄,Є̈ є̈,Ӂ ӂ,Җ җ,Ꚅ ꚅ,Ӝ ӝ,Ԅ ԅ,
Ҙ ҙ,Ӟ ӟ,Ԑ ԑ,Ԑ̈ ԑ̈,Ӡ ӡ,Ԇ ԇ,Ӣ ӣ,
И̃ и̃,Ҋ ҋ,Ӥ ӥ,Қ қ,Ӄ ӄ,Ҡ ҡ,Ҟ ҟ,
Ҝ ҝ,Ԟ ԟ,Ԛ ԛ,Ӆ ӆ,Ԯ ԯ,Ԓ ԓ,Ԡ ԡ,
Ԉ ԉ,Ԕ ԕ,Ӎ ӎ,Ӊ ӊ,Ң ң,Ԩ ԩ,Ӈ ӈ,
Ҥ ҥ,Ԣ ԣ,Ԋ ԋ,О̆ о̆,О̃ о̃,О̄ о̄,Ӧ ӧ,
Ө ө,Ө̄ ө̄,Ӫ ӫ,Ҩ ҩ,Ԥ ԥ,Ҧ ҧ,Р̌ р̌,
Ҏ ҏ,Ԗ ԗ,Ҫ ҫ,Ԍ ԍ,Ꚑ ꚑ,Ҭ ҭ,Ꚋ ꚋ,
Ꚍ ꚍ,Ԏ ԏ,У̃ у̃,Ӯ ӯ,Ӱ ӱ,Ӱ́ ӱ́,Ӳ ӳ,
Ү ү,Ү́ ү́,Ұ ұ,Х̑ х̑,Ҳ ҳ,Ӽ ӽ,Ӿ ӿ,
Һ һ,Һ̈ һ̈,Ԧ ԧ,Ꚕ ꚕ,Ҵ ҵ,Ꚏ ꚏ,Ҷ ҷ,
Ӵ ӵ,Ӌ ӌ,Ҹ ҹ,Ꚓ ꚓ,Ꚗ ꚗ,Ꚇ ꚇ,Ҽ ҽ,
Ҿ ҿ,Ы̆ ы̆,Ы̄ ы̄,Ӹ ӹ,Ҍ ҍ,Э̆ э̆,Э̄ э̄,
Э̇ э̇,Ӭ ӭ,Ӭ́ ӭ́,Ӭ̄ ӭ̄,Ю̆ ю̆,Ю̈ ю̈,Ю̈́ ю̈́,
Ю̄ ю̄,Я̆ я̆,Я̄ я̄,Я̈ я̈,Ԙ ԙ,Ԝ ԝ,Ӏ ӏ
Letras arcaicas
,,,,,Ҁ ҁ,Ѻ ѻ,
ОУ оу,,Ѡ ѡ,Ѽ ѽ,,Ѿ ѿ,,
Ѣ ѣ,,,,,Ѥ ѥ,Ѧ ѧ,
,Ѫ ѫ,,Ѩ ѩ,,Ѭ ѭ,Ѯ ѯ,
Ѱ ѱ,Ѳ ѳ,Ѵ ѵ,Ѷ ѷ,,,,
,,,,,,,

Qa (mayúscula: Ԛ, minúscula: ԛ) es una letra del alfabeto cirílico empleada en los alfabetos kurdo y abjasio.

Según la tipografía empleada, la forma mayúscula puede ser similar a una P dada la vuelta.

Este carácter está presente en periódicos y artículos como Кӧрдо (1955).

Véase también

  • Ԟ (ka aleutiana), Ӄ (ka con gancho), Қ (qaf) y Ҡ (qa baskir), otras letras cirílicas que representan el sonido /q/
Other Languages
български: Ԛ
čeština: Ԛ
Deutsch: Ԛ
English: Qa (Cyrillic)
français: Ԛ
ქართული: Ԛ
коми: Ԛ
македонски: Ԛ
русский: Ԛ (кириллица)
slovenčina: Ԛ
Tagalog: Qa (Siriliko)
Türkçe: Ԛ (Kiril)
中文: Ԛ